قالب های بادی – بخش دوم

قالب های بادی – بخش دوم

برش دهنده های چرخشی

ظروف همانند شیشه ها ،اغلب دارای مواد اضافی بسته به فرایند قالب دارند . این اصلاح توسط چاقو یا برش دهنده گردشی در دور ظروف با بریدن مواد اضافی صورت می گیرد . سپس این پلاستیک های اضافی برای ایجاد یک قالب جدید به چرخه بازیافت بر می گردد . برش دهنده های چرخشی در بسیاری از مواد مانند PVC,HDPE , PE+LDPE مورد استفاده قرار می گیرند . نوع های مختلف مواد دارای مشخصه های فیزیکی خاص بوده که بر، برش تاثیر دارند . به عنوان مثال تولید قالب هایی با مواد آمرف دارای دشواری زیادی در هنگام برش کریستال های مواد آن دارد. تیغه های پوشش داده شده با تیتانیوم اغلب در مقایسه با فولاد های استاندارد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرنند به دلیل اینکه افزایش عمر با فاکتور بیش از ۳۰ بار دارند .

قالب های بادی تزریق :

فرایند قالب های بادی تزریق (IBM)  برای محصولات شیشه ای و پلاستیکی در مقادیر زیاد مورد استفاده می باشد . در فرایند IBM مواد در داخل قالب،تزریق می شود. سپس مارادون شروع به گردش می کند و دمیدن در قالب و سرد شدن آن شروع می شود و این حداقل استفاده ای قرار می گیرد که در هر ۳ فرایند قالب های بادی مورد استفاده است و معمولا برای ساخت بطری ها و قوطی های کوچک در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد . این فرایند به سه مرحله تقسیم می شود : تزریق، دمیدن و خروج .

ماشین های قالب های تزریق بادی براساس سیلندر اکستودر و پیچ مونتاژ عمل کرده و پلیمر را ذوب می کند . پلیمر ذوب شده به داخل مانیفولد راهگاه گرم هدایت می شوند یعنی در جایی که توسط نازل به داخل سرحفره تزریق می شود .حفره های قالب شکل خارجی را فرم می دهند و در اطراف کور مقید شده و شکل داخلی را نیز ایجاد می کنند . طرح ایجاد شده شکلی از بطری کامل شده با جداره های اطراف آن می باشد مانند تیوپ که دیواره ا ی حول دایره ایجاد شده است.

قالب از قبل آمده شده باز شده و میله به چرخش در می آید و در داخل حفره آن مقید می شود و سرد می شود و در انتها باز شده و اجازه ی فشرده شده هوا را در آن می دهد و باعث ایجاد شکل نهایی می شود .

بعد از دوره ی خنک کنندگی ، قالب باز شده و میله شروع به چرخش برای خارج کردن آن می کند . در مرحله نهایی می توان یک تست نشتی در قبل از بسته بندی داشته باشیم . ان ها می تواند حفره های زیادی داشته باشند که به صورت معمول از ۳ تا ۱۶ حفره بسته به اندازه مورد نیاز در خروجی متفاوت است .در کل ۳ نوع جایگیری برای میله وجود دارد که اجازه ی همزمان تزریق و خروج از قالب بادی را می دهد .

مزایا : تولید محصولات با دقت تزریق بالا

معایب : فقط مناسب برای بطری هایی با ظرفیت کم ،که باعث ایجاد دشواری در کنترل میزان دمش می شود و در مقاومت مواد و دو محوری بودن آن ندارد . دخالت دست ها را نمی توان حذف کرد .

فرایند قالب های بادی تزریق بلند یا کشیده

این نوع دارای دو روش متفاوت با نام های یک مرحله ای و دو مرحله ای می باشد . فرایند تک مرحله ای خود به سه مرحله و چهار مرحله ماشینی با دو قسمت فرایند ISB تقسیم می شود . در ابتدا پلاستیک را با استفاده از فرایند تزریق وارد پریفرم می کنیم . این پریفرم ها با گلویی شدن بطری ها ایجاد می گردد. پریفرم ها بسته بندی شده و آماده برای دوباره گرم شدن در ماشین قالب بادی می شود . در فرایند ISB پریفورم ها حرارت داده می شوند در بالای دمای انتقال شیشه و سپس با فشار بالا هوا در داخل بطری ها دمیده می شود .

مزایا : تولید در حجم های بسیار زیاد ، محدودیت ناچیز در طراحی بطری ها ، پریفرم ها می توانند به عنوان مواردی کامل در مرحله سوم استفاده شوند . مناسب برای بطری های استوانه ای ، مستطیلی و بیضی .

معایب : هزینه و سرمایه بالا ،فضای زیادی مورد نیاز است ، از طرفی سیستم های فشرده کننده در سال های اخیر در دسترس قرار گرفته اند .

در فرایند تک مرحله ای هر دو ساختار پریفرم و بطری در یک ماشین انجام می گرفتند . در تزریق قدیمی ۴ مرحله ای ، دوباره گرم شدن ، کشش و خروخ هزینه بیشتری داشت و با جلوگیری از دوباره گرم شدن و استفاده از اخرین مرحله گرمایش می انجامید و بنابراین باعث صرفه جویی در انرژی و ۲۵ درصد کاهش دوباره گرم شدن را دارد.

توصیف فرایند : تصور کنید که مولکول ها مانند دایره های کوچکی باشند .وقتی با هم هستند دارای یک فاصله هوایی بزرگ و سطح تماس کوچک هستند .با اولین کشش ،مولکول ها به صورت عمودی و سپس به صورت افقی و در دو محور تحت کشش قرار میگیرند و باعث ایجاد مولکول هایی با شکل کراس می شوند .

این ها با یکدگر فیت شده و با ایجاد یک فضای کوچک در سطح و تماس با ماده کمترین تخلخل و افزلیش مقاومت در برابر نفوذ را دارند . این فرایند همچنین افزایش مقامت در هنگام پر کردن نوشیدنی های کربنات دار را دارا می باشد .

مزایا : بسیار مناسب برای حجم های کم و کوتاه ، از آن جا که پریفرم در حین فرایند رها نمی شود ، ضخامت دیواره قابلیت شکل گرفتن پیدا کرده و اجازه می دهد که ضخامت دیواره های مستطیلی و غیر دایره ای شکل گیرد .

معایب : محدودیت در طراحی بطری ها – فقط بطری های از جنس کربنات قابل ساخت می باشد .

ترجمه : ایران ملد