قالب سازی تزریق پلاستیک

قالب سازی تزریق پلاستیک

قالب گیری تزریق پلاستیک (IM) یک پروسه ی تولید چند کاره برای تولید مقادیر زیاد قطعات پلاستیکی است. مواد ممکن و هندسه های ممکن بیشمار هستند ,که IM را محبوب ترین پروسه ی تولید محصولات ترموپلاستیک کرده است . IM سنتی تنها قادر به تولید قطعات SM است. پروسه ی SMM در زیر شرح داده شده است. در اصل , پروسه IM ساده است : پلاستیک ذوب می شود و به داخل کویتی تزریق می شود ،سپس خنک می شود و به شکل کویتی سفت می شود قطعه ی خنک شده خارج می شود  و چرخه تکرار میشود. اگرچه قاعده کار ساده است , پروسه ی واقعی باید به دقت کنترل شود تا قطعه ی قابل قبول را تولید کند. به علاوه تجهیزات گران و پیچیده حتی برای ساده ترین قطعات نیاز است. تجهیزات اساسی مورد نیاز در زیر بحث شده اند .

تجهیزات قالب سازی تزریق پلاستیک

IM در یک ماشین قالب سازی انجام می شود. انواع مختلفی از ماشین های قالبسازی وجود دارد , اما همه ی آن ها ۴ جز اصلی مشابه را دارند : ۱) واحد تزریق , ۲) واحد قفل کننده(کلمپ) , ۳) قالب , ۴)کنترل کننده . یک شمای کلی از ماشین IM کلی در شکل ۱ نشان داده شده است, و یک تصویر از ماشین صنعتی IM در شکل ۲ نشان داده شده است. توجه کنید که دو پلتن (صفحه ی فلزی) در ماشین قالب سازی وجود دارد – یکی متحرک , یکی ثابت.این صفحات به ترتیب در طرف کلمپ و طرف واحد تزریق ماشین قرار گرفته اند.

Figure 1

شکل ۱

 

شکل 2

شکل ۲

 واحد تزریق

بی شک, هدف واحد تزریق فشار دادن یا “تزریق” , پلاستیک مذاب به داخل قالب تحت فشار است. دستگاه تزریق از یک قیف تغذیه ی پلاستیک, مخزن گرم شده (یا “سیلندر گرمکن”) , یک تزریق کننده (انژکتور), و یک نازل خروجی تشکیل شده است. انژکتور معمولاً یک ماردون رفت و برگشتی است , اما می تواند یک وسیله ی هیدرولیکی شناور مانند ساده تر باشد. تمامی این اجزا برای تغذیه پلاستیک, ذوب کردن آن, و سپس تزریق آن به داخل قالب با هم کار می کنند.بر مبنای نیاز به کار قالبسازی خاص, اشکال دستگاه تزریق متفاوتی موجود است.

 واحد قفل کننده

واحد قفل کننده برای بسته نگه داشتن قالب در طول پروسه ی تزریق و به کار انداختن پران (بیرون انداز) به هنگام باز شدن عمل می کند. مکانیزم قفل کننده پرس هیدرولیکی یا سیستم اهرم مکانیکی است و باید به اندازه ی کافی قوی باشد تا در برابر نیرو های بزرگ به وجود آمده به وسیله ی فشار تزریق وارده به دیواره های قالب مقاومت کند. به علاوه, واحد قفل کننده باید نوعی از ابزار پران را شامل شود تا خروج قطعه از قالب را آسان کند.

قالب

قالب یک وسیله ی پیچیده است که شامل کویتی یا کویتی ها می شود که در آن ها قطعات پلاستیکی سرد خواهند شد. به دلیل پیچیدگی قالب, و این حقیقت که به طور قابل توجه هزینه ی کلی عملیات قالب سازی را تحت تاثیر قرار می دهد , در این جا به قالب توجه بیشتری می شود. چندین نوع مختلف قالب وجود دارد , شامل قالب های دو صفحه ای , قالب های سه صفحه ای, و قالب های چند قسمتی . قالب های دو صفحه ای رایج ترین می باشند و از این پس تنها نوع خواهند بود که بحث می شوند.

در اصل, قالب های دو صفحه ای از یک کویتی واقع در یک سری صفحه ی تقسیم شده به دوقسمت تشکیل شده اند. ۱) یک نیمه ی متحرک , ۲) و یک نیمه ی ثابت . نیمه ی ثابت در طرف تزریق ماشین قالب گیری قرارمی گیرد, که به پلتن ثابت پیچ شده و به واحد تزریق وصل می شود. نیمه ی متحرک قالب به واحد قفل کننده پیچ می شود و در طول فازهای باز و بسته کردن قالب با آن حرکت می کند. یک شمای بسیار ساده از قالب دو صفحه ای و قطعه ای که تولید خواهد کرد در شکل ۳ نشان داده شده است.

 

شکل 3

شکل ۳

در حقیقت قالب صرفاً دو نیمه با یک کویتی نیست. بلکه, یک سیستم پیچیده ی صفحات متحرک با سیستم جریان رزین است (گیت ها , راهگاه ها, و اسپروها) که کویتی های متعدد را تغذیه می کند. به علاوه, قالب ها باید شبکه ای از خطوط خنک کاری هیدرولیکی و همچنین چندین نوع سیستم پران قطعه داشته باشند. شکل ۴ به صورت شماتیک یک قالب دو کویتی, دو صفحه ای را با جزئیات بیشتری نسبت به شکل ۳ نمایش می دهد. توجه داشته باشید که تنها اجزای قالب که در حقیقت هندسه ی قطعه ی قالب گیری شده را فرا می گیرند , اینسرت کویتی و اینسرت کور هستند. مابقی اجزا به عنوان پایه ی نگه دارنده برای این قسمت ها به کار می روند و مجموعاً به عنوان “پایه ی قالب”شناخته می شوند. در بسیاری از موارد, تولید یک مجموعه از قطعات مختلف (اما هم اندازه) در پایه ی قالب یکسان با استفاده از اینسرت های کور/کویتی مختلف امکان پذیر است.

منبع : اینترنت
ترجمه : ایران ملد