فن آوری های تخصصی قالب ، ارمغان جدید DME برای قالب سازان در مکزیک

فن آوری های تخصصی قالب ، ارمغان جدید DME برای قالب سازان در مکزیک

با توجه به سرعت رشد قالب سازان در مکزیک و نیاز هر چه بیشتر به فن آوری های بالا در این زمینه ، شرکت DME یک مرکز جهت بالا بردن تخصص های فن آورانه در زمینه قالبسازی در کوارتارو مکزیک به صورت دائم ایجاد کرده است.

DME در حال حاضر محصولات خود را به طور مستفیم در فضایی به ابعاد ۱۰۰۰۰فوت مربع به مشتریان خود عرضه می کند. دراین مرکز ۳۲نفر به صورت تمام وقت آماده خدمت به مشتریان خود هستند.

منبع : اینترنت
ترجمه : ایران ملد