فرآیند سرد کاری

فرآیند سرد کاری

سرد کاری , تغییر شکل پلاستیک فلزات در زیر دمای تبلور مجدد است. در بسیاری از موارد چنین شکل دادن سردی در دمای اتاق انجام می شود.

عمده ی عملیات های سرد کاری را می توان تحت عنوان فشردن , خم کردن (خمش), بریدن (برش) و طراحی طبقه بندی کرد.

گاهی اوقات , با این وجود , عملیات ممکن است در دما های بیش از حد معمول انجام شود که چکش خواری افزایش یافته و استحکام کاهش یافته را فراهم می کند , اما زیر دمای تبلور مجدد خواهد بود.

در مقایسه با گرم کاری , فرآیند های سرد کاری مزایای متمایز مشخصی دارند.

 • عدم نیاز به گرما دهی
 • کیفیت سطح نهایی بهتری حاصل می شود.
 • کنترل ابعاد عالی
 • قابلیت تکثیر مجدد و تعویض قطعه بهتر
 • خواص استحکامی بهبود یافته

بعضی از معایب وابسته به فرآیند های سرد کاری شامل:

 • نیروی بیشتری برای تغییر شکل نیاز است.
 • تجهیزات سنگین تر و قوی تر نیاز است.
 • قابلیت چکش خواری کمتری دارد.
 • سطح فلز باید تمیز و بی مقیاس باشد.
 • سختی کرنشی رخ می دهد (ممکن است به تابکاری(آنیل کاری) نیاز داشته باشد.)
 • خواص جهتی داده شده ممکن است زیان بخش باشند.
 • ممکن است تنش های پسماند نامطلوب تولید کند.

فرآیند فشردن

بیشتر فرآیند سردکاری فشردن, شرایط گرم کاری یکسان دارند یا بسطی از آن ها هستند. دلیل اصلی برای تغییر شکل دادن سرد نسبت به گرم بدست آوردن دقت ابعادی و سطح نهایی است. در بسیاری از موارد , تجهیزات اساساً یکسان هستند , به جز این که باید بسیار قوی تر باشند.

نورد کاری سرد

نورد کاری سرد بیشترین تناژ محصولات سرد کار را تشکیل می دهد. اوراق , تسمه , مفتول ها و میله ها برای بدست آوردن محصولات دارای سطوح صاف و ابعاد دقیق نورد کاری سرد می شوند.

سنبه کاری

سنبه کاری اساساً یک فرآیند برای کاهش قطر , تیز کردن , یا نقطه گذاری میله ها یا لوله ها به وسیله چکش کاری خارجی است. یک مصداق مفید فرآیند شامل شکل گیری حفره های داخلی می شود. یک مته مرغک داخل لوله قرار داده می شود و لوله در اطراف آن با سنبه زنی فرو میریزد.

آهن کاری سرد

مقادیر بسیار زیادی از محصولات به طریق آهن کاری سرد ساخته می شوند ,که در آن فلز به داخل یک حفره های غوطه ور فشرده می شود که شکل مطلوب را می دهد.سرد کاری برای ساختن قسمت های بزرگ در انتهای سیم یا میله استفاده می شود , مثل سر پیچ ها ,میخ ها , پرچ ها و دیگر نگه دارنده ها.

اندازه کردن(سایزینگ)

اندازه کردن شامل فشرده ساختن ناحیه آهن کاری یا شکل پذیر قطعات ریخته گری شده به یک ضخامت مطلوب می باشد. این کار اساساً برای بیس ها و آپارتمان ها , با فقط تغییر شکل کافی برای بدست آوردن اندازه مطلوب می باشد.

اکستروژن

اکستروژن یک فرآیند ی تغییر شکل بالک (حجمی)است که یک قالب(شمش) , عموماً استوانه ای , در داخل یک محفظه قرار می کیرد و ازمیان قالب (ماتریس) فشار داده می شود. دهانه ی قالب ریختگی می تواند برای تولید محصول استوانه ای گرد باشد , یا دهانه می تواند انواع شکلها را داشته باشد . محصولات اکستروژن متداول در شکل ۱ نشان داده شده اند.به دلیل کاستی های داده شده در طی فرآیند ی اکستروژن , اکثر فرآیند های اکستروژن برای کاهش استحکام جریان فلز به صورت گرم انجام می شوند. اکستروژن سرد می تواند اتفاق بیافتد ولی معمولاً یک مرحله از چند مرحله ی عملیات آهن کاری سرد است.

شکل ۱ : شمایی از فرآیند های اکستروژن:

الف) اکستروژن مستقیم یا رو به جلو

ب) اکستروژن غیرمستقیم یا معکوس

ج) اکستروژن ضربه ای

د) اکستروژن هیدرواستاتیک

Fig266_2منبع : اینترنت

ترجمه : ایران ملد