عیب یابی سوختگی مواد در راهگاه گرم – بخش دوم

عیب یابی سوختگی مواد در راهگاه گرم – بخش دوم

نقطه ایستایی

نقاط ایستایی نقاطی در راهگاه گرم(hot runner) هستند که مواد نسبت به مسیر جریان در تله قرار گیرد.این کار باعث می شود که مقدار مواد در حرارت زیاد، باعث کاهش جریان حرکت مواد در هر نقطه شود .قالب سازان برای بدست آوردن کیفیت بالا در راهگاه گرم توجه ویژه ای به نقاط ایستایی در حین تولید و بازرسی سیستم دارند .حتی در سیستم های راهگاه گرم ساخته شده مناسب هم ،مقداری نقاط ایستایی وجود دارد .

یکی از رایج ترین راه ها وجود رابط بین دستگاه تزریق و ورودی راهگاه می باشد .ورودی معمولا دارای دهانه ی کوچکتر نسبت به دهانه ورودی جریان دارد .این کار برای کاهش مقدار مواد در ورودی و زمانی که راهگاه گرم داغ شده است و ماشین نازل به سمت ورودی کشیده شده است .قالب گیر می بایست اندازه دهانه دستگاه تزریق را با ورودی راهگاه گرم تطبیق دهد . این کار معمولا انجام نمی شود و نظارت در رابطه بین دهانه ها می بایست انجام گیرد.

در قالب گیری با راهگاه های سرد(Cold runner) ، دهانه نازل ماشین تزریق بایستی کوچکتر از دهانه بوش سرد برای اطمینان پیدا کردن از منجمد شدن مواد در ماشین نازل است و رابط آن نباید تا زمانی که قالب باز است متوقف شود. مواد با راهگاهی سرد در هر سیکل خارج می شود بنابراین جایی برای نگرانی نسبت به نقطه ایستایی نیست.

اما با راهگاه گرم دلیلی بر اندازه نبودن دهانه نازل وجود ندارد .با فیت بودن خط به خط باعث جلوگیری از به وجود آمدن نقاط ایستایی می شود .موضوع مهم دیگر این است که سیلندر و نازل در ورودی به خوبی تنظیم شده باشند .

نقاط ایستایی رایج دیگری نیز در بین رابط و نازل راهگاه گرم با مانیفولد وجود دارد . نازل راهگاه گرم به دو گروه در نحوه وارد شدن به مانیفولد تقسیم می شود –لغزشی و شبیه رزوه ای .نازل های لغزشی به صورت فیزیکی به راهگاهی گرم مانیفولد متصل نیستند .آن ها در اول قالب نصب شده و سپس مانیفولد در سر آن قرار گرفته و هر دو کمک به نگه داشتن پیچ در حالت های مختلف می کنند .در دمای اتاق دمای دهانه جریان بادمای دهانه جریان در نازل تنظیم نیست .مانیفولد در طراحی کوچکتر انتخاب شده بنابراین باعث ایجاد انبساط حرارتی شده و دهانه نازل و مانیفولد به صورت مناسب در یک خط قرار می گیرند .

تنظیم دهانه ها بسته به تلرانس ساخت سیستم های راهگاه گرم و ابزار در نحوه عملکرد دما در مانیفولد دارد .همچنین انتظار میرود که در بیشتر موارد که در مورد دهانه نازل و مانیفولد است تنظیم به صورت مناسب در هنگام عملکرد دما و نقطه ایستایی ایجاد شده در رابط و نازل صورت نگیرد.

نازل رزوه ای از طرف دیگر در داخل بلوک مانیفولد رزوه شده و دهانه های آن با دهانه های مانیفولد مونتاژ و تنظیم شده است . مونتاژ کامل آن به نحوی طراحی شده است که در دمای اتاق امکان لغزش داشته باشد .هنگامی که مانیفولد منبسط می شود نازل به نحوی طراحی شده است که دارای انعطاف پذیری برای تنظیم با دهانه ها باشد . با این نوع سیستم می توان نقش نقطه ایستایی را در نازل/مانیفولد بی تاثیر دانست و به عنوان نتیجه تلرانس ابعادی و متغیر عملکرد دما در نظر گرفت. ( شکل ۲ )

تخلیه راهگاه های سرد

یکی از مهم ترین مزایای سیستم های راهگاه گرم توانایی آن ها در ترتیب ورودی هاست . راهگاه های گرم اغلب در قطعات بزرگ، پیچیده ،قطعات چند حفره ای کاربرد دارند و اجازه ی پر کردن حفره ها و ترتیب ورودی ها و حتی توقف آن ها را می دهد .در این بخش بوش تزریق یکی از قطعات راهگاه گرم به سمت راهگاه سرد است .

با تنظیم و بهینه کردن ورودی ها، به تله انداختن هوا در ورودی راهگاه گرم آسان و در دریچه دشوار است . نتیجه این است که به نظر میرسد یک سوختگی در نازل راهگاه است اما در حقیقت گاز در سر نازل به تله افتاده است .یکی ازتست ها ی ساده در زمان اشتعال در راهگاه گرم با ورودی ها مرتب آن که است که برای مدت زمان کوتاه ورودی ها را در زمان مشابه باز کرده و میزان خروج اشتعال را مشاهده کنید .اگر اشتعال به سرعت خارج شد می توانید مطمئن شوید که تخلیه شده و می توانید به تنظیم فاصله ها بجای مشکل اشتعال در راهگاهگرم بپردازید .

عیب یابی دستگاه :

تا زمانی که قالب بر روی دستگاه است هر موقع که مشکلی به وجود آید بعضی از اصول عیب یابی قبل از اصلاح و تعویض قالب نیاز است .عدم رعایت در این زمینه از جمله قسمت های اصلی از دست دادن فرصت برای عیب یابی درست است لذا اطلاعات بحرانی می تواند به رفع عیب قالب در خارج از دستگاه کمک کند .

توضیحات قبلی در مورد راهگاه گرم می تواند گمراه کننده باشد . اگرچه شما اطمینان داشته باشید که ریشه مسئاله را می دانید ، این همیشه تمرین مناسبی است که بعضی فرایندهای تجربی را به سرعت ،برای تاثیر پارامترهای قالب گیری انجام دهید . حتی یک تغییر می تواند باعث ایجاد یک مشکل بدتر شود .

اولین مرحله همیشه می بایست چک کردن و اصلاح دما باشد .هرگز نباید فرض شود که مواد مذاب در دمای سیلندر قرار گرفته است .سرعت پیچ و کاهش فشار می تواند تاثیر زیادی در دمای واقعی ذوب داشته باشد .کاهش آن ها اغلب سریع ترین راه برای خنک کردن مذاب و بهبود مشکل سوختگی است.

مواد مذاب همچنین می تواند مقدار قابل توجهی از گرما را سرعت بخشد به شرطی که در سیستم های راهگاه گرم قرار داشته باشند .با کاهش سرعت آن تاثیر مشکل را مشاهده می کنید .حتی اگر یک قطعه قابل قبول نتواند در یک زمان بیشتر در قالب باشد با دانستن تاثیر سرعت و اطلاعات با ارزش ، می تواند شما را به سمت حل نهایی مشکل راهنمایی کند .

ترجمه : ایران ملد