شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت

چهارشنبه – شنبه

۱۴ / ۰۷ / ۱۳۹۵ لغایت ۱۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران