سیستم های راهگاه گرم –بخش چهارم

سیستم های راهگاه گرم –بخش چهارم

سیستم های گرمایش داخلی

برخی از مشکلات مربوط به این سیستم به علت افزایش استفاده از هیترهای داخلی و تنظیمات عبور لازم این هیترها ، بسیار مشکل پیچیده هستند. این تنظیمات عبور هیترهای داخلی به طور قابل توجهی فرصت توسعه را برای مناطق جریان راکد افزایش می دهد، مناطقی که در آن مواد می توانند به حالت تعلیق در آیند و تخریب شوند. از این رو، این سیستم ها برای استفاده با مواد حساس به حرارت توصیه نمی شود. علاوه بر این، افت فشار در هنگام پر کردن قالب، بالاترین مقدار را نسبت به هر گونه قالب  راهگاه گرم با هر مقدار از مواد در راهگاه، خواهد داشت. تقاطع جریان می تواند افزایش داد تا فشار کاهش یابد، اما این کار باعث افزایش زمان راکد بودن مواد گدازه خواهد شد. توسعه لایه منجمد در پیرامون کانال جریان همچنان چالش مربوط به تغییرات رنگ را به همراه دارد.

 

شکل ۵: مانیفولد و نازل گرمایش داخلی

سیستم های گرمایش عایق

در این نوع راهگاه، هیچ گرمای دیگری به جز گرمای ذوب پلاستیک جاری در راهگاه وجود ندارد.  به همین دلیل، سیستم عایق باید با چرخه های منظم و سریع اجرا گردد تا اطمینان شود که  گدازه در مانیفولد و نازل منجمد نمی شود. در این سیستم عموما یک کانال جریان با قطر بسیار بزرگ استفاده می شود [اغلب> 30 میلی متر (۱٫۲ اینچ)]. اولین پلاستیک تزریق شده به قالب، سیستم راهگاه را پر می کند. مواد پلاستیکی در امتداد محدوده ی کانال جریان خنک کننده ، مجنمد می شود و  به عنوان یک عایق حرارتی عمل می کند. همزمان که چرخه قالب به کار خود ادامه می دهد، مواد جدید از بین این لایه های عایق بیرونی منجمد عبور می کنند.  باز نگه داشتن این کانال جریان بستگی به  سرعت مواد منتقل شده از طریق راهگاه دارد به طوری که مواد گدازه در مرکز به طور مداوم جایگزین شده و فرصتی برای انجماد کامل پیدا نمی کنند.

مزایای اصلی سیستم های عایق نسبت به سیستم های گرمایشی عبارتند از:  هزینه ی کم آن، توانایی تغییر رنگ کامل، افت فشار پایین به علت قطر بزرگ راهگاه ها، و انتقال گرمای کمتر به تشکیل حفره های ناقص.

قالب ها به گونه ای طراحی شده اند که یک خط جداییش در امتداد کانال جریان مواد واقع شده است.  این خط جداییش می تواند به آسانی باز شود در حالی که قالب هنوز در ماشین قالب گیری است. به محض آنکه گدازه منجمد شد این صفحه جداشونده  می تواند باز شود و راهگاه کاملا خارج گردد. این تکنیک برای تغییرات رنگ بسیار دقیق و همچنین برای تعمیر و نگهداری قالب در هنگامی  راهگاه به طور غیر عمدی منجمد می شود، کاربرد دارد.

این نوع راهگاه گرم به دلیل اشکالات بسیاری که در ارتباط با عدم کنترل دمایی دارد، به ندرت استفاده می شود. هر گونه وقفه یا تغییر در چرخه می تواند باعث ایجاد تغییرات شاخصی در شرایط جریان و ذوب و همچنین توانایی راهگاه برای انجماد کامل گردد.  علاوه بر این، یک تغییر ذاتی در دمای گدازه در کانال جریان وجود، که می تواند با اکثر مواد نتایج غیر قابل قبولی را به دست دهد. اگر این سیستم استفاده می شود، به طور معمول محدود به قطعات کم تحمل و پلاستیک های کاربردی مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی استایرن است. غالب اوقات از نازل های گرمایش داخلی به همراه یک مانیفولد عایق برای افزایش کنترل دمای نوک های گیت استفاده می شود.  سیستم های راهگاه عایق توسط شرکت هایی که تخصصشان در طراحی و ساخت راهگاه های گرم است، به فروش نمی رسد. طرح ها و استفاده از این سیستم ها  عمدتا فناوری است که توسط چندین شرکت توسعه یافته است.

شکل ۵: مانیفولد و نازل گرمایش داخلی