تزریق همزمان دو قالب

تزریق همزمان دو قالب

قالب تزریقی دوبل (تزریق همزمان دو قالب) یک نوع فرایند قالبسازی است که پیچیده تر از نوع قالب تزریقی تک می باشد، و همچنین هزینه این نوع قالب از نوع تک آن بیشتر است. قالب تزریق تک و دوبل از یک دستگاه قالب تزریقی تکی بوجود آمده است که طوری ساخته می شود که دو واحد تزریق دارد، هر کدام از آنها یک نازل تزریق دارند و یک صفحه ثابت با سه سوراخ اینسرت در جایی که نازل  جای می گیرد.

برای تزریق دوبل، واحدهای تزریق بصورت عرضی با صفحه های ثابت حرکت می کنند تا هر دو نازل تزریق را با توجه به ترتیب سوراخ ها میزان نمایند. برای تزریق تک نیز، واحدهای تزریق بصورت عرضی با صفحه های ثابت حرکت می کنند تا یک نازل تزریق را با توجه به یکی از سوراخ ها یا دیگر نازل هایی که میزان نمی شوند، میزان نمایند.

بیشتر محصولات قالب تزریقی دوبل به دسته های زیر تقسیم می شوند:

۱) کالاهای مصرفی. مانند ریش تراش برقی، پوسته قلم، قاب عینک، پوسته دکمه تلفن، درب بطری، و ….

۲) قطعات یدکی برای ماشین. مانند، حباب چراغ ماشین، پلاستیک غربیلک فرمان ، آکوستیک صدا، دستگیره و قلم، و ….

۳) تجهیزات پزشکی. مانند، دماسنج و دماسنج گوشی ، و …

۴) صنایع الکترونیکی. مانند، تلفن های همراه، MP3، MP4، کنسولهای بازی، هدفون، و ….

در روش قالب تزریقی دوبل یک واحد بصورت عرضی بموازات صفحه ثابت که دارای سه سوراخ اینسرت نازل در فواصل مساوی در یک ردیف افقی می باشد حرکت می نماید به طوری که این دو واحد تزریق موازی به یکدیگر بر روی اجزاء ساپورت کننده که بخشی از قسمت حرکت کننده عرضی می باشد، حرکت نموده و در یک موقعیت دو قالبه قرار می گیرند که در آن نازل های بخش تزریق به دو سوراخ نازل جانبی متمایل شده اند؛ قالب گیری تزریق دوبل پس از آن انجام می شود.

واحد حرکت عرضی (متقاطع) بطور عرضی و بموازات صفحه ثابت حرکت می کند تا واحدهای تزریق در یک موقعیت قالب ریزی تکی حرکت کرده و جای بگیرند بصورتی که یکی از واحدهای تزریق به مرکز سوراخ نازل جانبی متمایل شود؛ و قالب گیری تزریقی تک پس از آن انجام می شود.

دستگاه قالب گیری تزریق دوبل شامل سوراخ های سه نازل جانبی می باشد که در صفحه ثابت قسمت clamping  وجود دارد. به طوری که سوراخ ها در فواصل مساوی و بصورت افقی واقع شده اند؛ واحد حرکتی عرضی بصورت عرضی و به موازات صفحه ثابت حرکت می کند. این دو واحد تزریق موازی با یکدیگر بر روی اجزاء پشتیبان وجود دارند؛ درایو به معنی واحد در حال حرکت عرضی می باشد که بخش مورد نظر را به موقعیت قالب گیری تزریق دوبل حرکت میدهد، بطوری که نازل واحد تزریق به طرف دو سوراخ نازل جانبی، و یا به موقعیت قالب گیری تزریقی تکی متمایل شده اند، بصورتی که نازل یکی از بخش های تزریق به سمت مرکز سوراخ نازل جانبی متمایل شده است؛ و یک مکانیزم مکان یابی برای واحد حرکت عرضی برای موقعیت یابی قالب گیری تزریقی دوبل و تکی بکار رفته است.

در هر یک از این روش ها این دو واحد تزریق به پشت اجزاء ساپورت حرکت می کنند، که در فاصله مشخص بین قالب و صفحه ثابت و نوک هر یک از نازل ها از مجموعه واحد تزریق حرکت می کنند. پس از آن واحد حرکت عرضی بصورت عرضی و در جهت جلو و یا عقب نشیمن دستگاه حرکت می کنند، بنابراین واحد تزریق به موقعیت قالب تزریق دوبل حرکت کرده، که در آن نازل واحد تزریق به دو سوراخ نازل جانبی پشتی قالب و صفحه حرکت می کند. بنابراین، نازل های مربوطه به دو سوراخ نازل جانبی وارد می شود. پس از آن، رزین های مصنوعی مذاب از دو واحد تزریق به قالب ها تزریق می شود به طوری که قالب گیری تزریق دوبل انجام می شود.

منبع : اینترنت

ترجمه : ایران ملد