بررسی اجمالی راهگاه ها، گیت ها و دریچه ها – بخش دوم

بررسی اجمالی راهگاه ها، گیت ها و دریچه ها – بخش دوم

 طراحی راهگاه و گلویی تزریق

سیستم راهگاه راه عبور برای حرکت مواد پلاستیکی از اسپرو به ورودی است. روش راهگاه با توجه به پر کردن حفره ها بسیار مهم است. راهگاه ها دارای اندازه بسیار کوچکی دارند حفره های قالب به احتمال زیاد به درستی پر نمی شوند. اگر راهگاه ها بیش از حد بزرگ باشند، سپس زمان خنک شدن احتمالا افزایش خواهد یافت و زمان چرخه کاهش می یابد. طراحی راهگاه مناسب می تواند اثرات منفی فشار، سینک و لکه های جوش را کاهش دهد.

d2-02
راهگاه
تصویر یک طرح سیستم راهگاه متعادل H را نشان می دهد که برای قالب گیری چهار تراشه مستطیل شکل به کار گرفته شده است. ردیف ها، حرکت مواد پلاستیکی از اسپرو از طریق راهگاه ها، ورودی ها، و به طور مستقیم به حفره ها را نشان می دهند.

d2-03

دو نوع از رایج ترین انواع راهگاه ها که امروزه در دسترس هستند، نوع کروی کامل و ذوزنقه است. سبک کروی کامل در بسیاری از موارد استفاده می شود. طرح، یک مقطع از یک راهگاه کروی کامل را نشان میدهد که به طور مستقیم در P / L (خط فراق) یک قالب پایه تولید شده است. نیمی از راهگاه در صفحه بالا است و نیمی دیگر از راهگاه در صفحه پایین گنجانیده شده است. راهگاه از قالب پایه با بخش قالبی جدا شده است.

d2-04

پوسته ای از مواد پلاستیکی در مقابل سطح قالب سرد، منجمد شده و باعث می شود پلاستیک ذوب شده از طریق هسته راهگاه جریان پیدا کند. راهگاه کروی کمترین میزان سایش به حجم، حداقل افت فشار، حرکت ایده آل، و ساده ترین راهگاه برای حذف از قالب را فراهم میکند. با این حال، کارهای بیشتر و مهارت برای تطبیق راهگاه در هر دو نیمه قالب مورد نیاز است.

d2-05

این تصویر نشان دهنده روش به کار گرفته شده برای حکاکی یک نیمه از راهگاه دایره ای در قالب فولاد است. یک برش دهنده کنگره دار با گوی انتهایی بسیار سخت و دلال آن در محور تجهیزات فرز چرخیده می شود. علائم برش باقیمانده بر روی سطح راهگاه باید از طریق پرداخت با ساینده دوار حذف شوند.

d2-06

ابعاد راهگاه کروی، توسط انواع مواد پلاستیکی به کار گرفته شده برای قالب گیری قطعه، انتخاب می شوند. تصمیم گرفت. بسیاری از قالبسازان، به مشتری و یا ارائه دهندگان مواد پلاستیکی رزین، به منظور نشان دادن ابعاد وابسته اند. ابعاد راهگاه از ۳٫۱۶ تا مرتبه ۳٫۸ متفاوت است. راهگاه های با اندازه بزرگ، فشار، خمش، و شکاف های سینک را کاهش می دهند. با این حال، راهگاه ها باید تا اندازه ممکن کوچک باشند تا ابعاد تزریق و زمان چرخه را کاهش دهند.

d2-07

این طرح یک سطح مقطع از یک راهگاه ذوزنقه که به طور مستقیم به P / L پایه قالب حکاکی شده را نشان می دهد. کل راهگاه در یک صفحه حکاکی شده است. راهگاه از قالب پایه همراه با قطعه جدا می شود.

d2-08

یک پوسته از مواد پلاستیکی مقابل سطح سرد قالب، منجمد شده و در نتیجه مواد پلاستیکی ذوب شده از طریق هسته راهگاه حرکت می کنند. با وجود این واقعیت که راهگاه ذوزنقه ای برای حکاکی ساده تر است، چرا که تنها در یک صفحه ماشین است، این مزیت های خاص می تواند بر محدودیت حرکت بیشتر بچربد. انتخاب این راهگاه می تواند برای قالب صفحه ای و یا قالب پلاستیکی باشد که ممکن است ساختار راهگاه کروی کامل امکان پذیر نباشد.

d2-09

منبع :اینترنت

برگردان : ایران ملد