اعلام عدم برگشت مالیات برارزش افزوده واحدهای صادراتی به انجمن ملی پلاستیک

اعلام عدم برگشت مالیات برارزش افزوده واحدهای صادراتی به انجمن ملی پلاستیک

کمیسیون صادرات انجمن ملی پلاستیک از شرکت‌هایی که بیش از یک ماه از بررسی فصلی دفاتر مالیاتی آنها گذشته و موفق به اخذ مبلغ برگشت مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند خواست تا برای تسریع در این روند، تا ۱۲ تیر اقدامات لازم را صورت داده و نتایج آن را به انجمن ملی اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری اینپیا، پیرو جلسه میز کالایی شیمیایی و پتروشیمی انجام شده در تاریخ ۲۸ خرداد با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت، موضوع عدم دریافت مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان صنعت پلاستیک، طرح و مورد توافق قرار گرفته است.بر همین اساس، کمیسیون صادرات انجمن ملی پلاستیک طی اطلاعیه‌ای از صادرکنندگان خواست در صورتی که بیش از یک ماه از بررسی فصلی دفاتر مالیاتی آنها گذشته و موفق به اخذ مبلغ برگشت مالیات بر ارزش افزوده نشده‌اند برای تسریع در این روند، تا ۱۲تیرماه اقدام کنند.

منبع : خبرگزاری دنیای اقتصاد