اصطلاحات قالب گیری تزریق پلاستیک – بخش دوم

اصطلاحات قالب گیری تزریق پلاستیک – بخش دوم

محاسبات زیادی برای اندازه کانال‌ها وجود دارد. همچنین اندازه کانال تعیین می‌کند که بستن کانال‌ها برای قطعه چگونه باید باشد. قطر خیلی بزرگ، فاصله گذاری خیلی نزدیک و خیلی بسته و قالب فولادی تحت فشار قالبگیری حرکت خواهد کرد. پمپ G/Minute، تعداد مسیرهای گردش، قطر کانال‌ها،تعداد خمش‌های ۹۰ درجه در مسیرهای گردش و غیره.

سیکل: توالی کاملی از عملیات‌ ها در یک فرایند برای کامل کردن یک مجموعه‌ از قالبگیری‌ ها. سیکل در یک نقطه در عملیات آغاز شده و زمانی که به این نقطه مجددا رسیده باشد به پایان می ‌رسد.

فاصله جدایش : حداکثر فاصله میان صفحات ثابت و متحرک واحد گیره­ بندی در موقعیت کاملا باز.

ورودی مواد : اسپرویی که به صورت مستقیم به درون حفره قالب تزریق تغذیه می‌ شود.

درفت : درجه مخروطی بودن دیواره جانبی حفره قالب یا زاویه لقی طراحی شده برای خروج مناسب تر قطعه از یک قالب تزریق پلاستیک.

پین ‌های پران: پین‌ هایی که در داخل صفحه پران قرارداده شده اند تا هنگامی که قالب باز می‌شود برای بیرون انداختن قطعه تمام شده نیرویی را به آن وارد می‌ کند.

پین برگشت بیرون انداز: زمانی که قالب تزریق بسته می ‌شود صفحه پران یا بیرون انداز را به عقب فشار می‌دهد. پین‌های سطحی ، پین‌ های برگشت سایر اصطلاحات هستند.

 قالب گروهی : یک قالب چند حفره‌ای که در آن هر حفره یک قطعه از قطعه تمام شده مونتاژی را شکل می‌دهد.

ورودی بادبزنی: یک ورودی به کار برده شده برای کمک به کاهش تمرکز تنش در ناحیه ورودی با گسترش دادن راهگاه بر روی یک ناحیه گسترده‌تر.

فلاش: پلاستیک اضافی متصل شده به قالب معمولا در راستای خط جدایش قالب.

خط جریان: نشانه قابل روئیت بر روی قطعات تمام شده که جهت جریان مذاب را به داخل قالب تزریق پلاستیک نشان می‌دهد.

نشانه‌های (علامت‌ها) جریان: ظاهر سطح مواج روی قطعه تولید شده  که به وسیله جریان نامناسب مذاب به داخل قالب تزریق ایجاد شده است.

گیت : سوراخی که از میان آن مذاب به داخل حفره قالب وارد می‌شود.

قالب راهگاه گرم: قالبی که در آن راهگاه‌ها از حفره‌های سرد شده عایق شده‌اند و گرم نگه داشته می شوند . قطعات قالب‌ های راهگاه گرم ضایعات ندارند.

چگونه راهگاه گرم را برای قالب تزریق انتخاب کنیم؟

تکنولوژی راهگاه گرم، با مزایای نرخ ضایعات پایین، زمان سیکل قالبگیری کوتا ه‌تر، به یک جهت‌گیری مهم از توسعه فرایند قالب گیری تزریق پلاستیک تبدیل شده است. در کشورهای غربی، سیستم راهگاه گرم به طور وسیعی در فرایند قالب گیری تزریق مورد استفاده قرار می‌گیرند، در صنعت ساخت قالب ، قالبسازان تزریق پلاستیک به سیستم راهگاه تمایل بیشتری دارند چون با هزینه نیروی کار و افزایش مواد خام مواجه هستند.

injection-mold-hot-runner

چگونه سیستم راهگاه گرم مستقیم را با حداکثر مزایای آن انتخاب کنیم؟برای تعیین مناسب‌ترین سیستم راهگاه گرم برای استفاده جنبه‌هایی وجود دارند که می‌بایست مورد ملاحظه قرار بگیرند.

فشار تزریق

افت فشار سیستم تزریق راهگاه گرم را نمی‌توان نادیده گرفت. بسیاری از کاربران سیستم راهگاه گرم سوء تفاهم دارند: مذاب پلاستیک درون راهگاه گرم همیشه داغ است، بنابر این افت فشار تزریق راهگاه گرم بسیار کوچکتر از راهگاه سرد است. در حقیقت، برای مواجه شدن با نیازهای طرح راهگاه گرم، طول جریان مذاب در سیستم راهگاه گرم به شدت افزایش خواهد یافت، بنابراین افت فشار سیستم تزریق راهگاه گرم بیشتر است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در مورد واقعی، به علت افت فشار تزریق زیاد زمانی که آن برای تزریق دشوار باشد به صورت زیادی رخ می‌دهد، تاکنون مقداری از رزین پلاستیکی، همانند PC، POM که عملکرد جریان مذاب پایینی دارند، و برخی ازقطعات بزرگ که برای پر شدن به طول جریان مذاب بلندی نیاز دارد، توصیه می‌کنیم که شبیه‌سازی جریان مذاب را به صورت پیشرفته انجام دهید. بر اساس داده‌های خروجی می‌بایست طراحی واقعی و تعیین شده انجام گیرد.

 گرمادهی (گرم کردن)

یک تفاوت عمده میان سیستم‌های راهگاه گرم شیوه گرم کردن مواد است. یک گرم کننده درون سیستم گرمایشی به صورت مستقیم روی کانال مذاب نصب شده است، ماده در داخل آن گرم می‌شود. سیستم گرمادهی خارجی از خارج ماده را گرم می‌کند، ماده خام اجازه می‌یابد تا از میان راهگاه بدون هیچ گونه مانعی جریان یابد. گرمادهی خارجی منحنی‌های نیروی تزریق مذاب قابل قبول‌تری را فراهم می‌کند.

نوع ورودی

انواع زیادی از ورودی قالب تزریق در دسترس هستند. عواملی که باید مورد ملاحضه قرار بگیرند عبارتند از: علائم ورودی، محل ورود و تزریق انواع مواد اجازه می‌دهد. این که آیا یک الاستومر ترموپلاستیک غیر متبلور، یا متبلور انواع مختلفی از ورودی‌ها برای ماده معین فهرست شده است. دانستن ورودی‌های قالب تزریق و ماده به انتخاب مناسب کمک می‌کند.

منبع : اینترنت
برگردان : ایران ملد