اصطلاحات قالب گیری تزریق پلاستیک –بخش اول

اصطلاحات قالب گیری تزریق پلاستیک –بخش اول

برخی از واژه ‌نامه اصطلاحات مرتبط با طراحی قطعات، ساخت قالب و قالبگیری تزریق پلاستیک.

عامل ضد الکتریسیته ساکن: ماده افزودنی برای کمک به حذف یا کمتر کردن الکتریسیته ساکن از سطح قطعه پلاستیکی

صفحه تقویتی : صفحه به کار برده شده به عنوان مقاومت در برابر فشار تزریق که ما بین صفحه کور و پل قالب قرار میگیرد.

حفره (کویتی ) : فضای درون قالب تزریق که در داخل آن ماده تزریق می‌شود.

کفشک قالب : صفحه ی در بالا و پایین قالب جهت بستن قالب در ماشین تزریق پلاستیک .

قالبگیری تزریق چند جانبه: یک فرایند خاص تزریق چند جانبه که در آن در ابتدا حفره قالب با یک پلاستیک پر شده است و سپس تزریق دوم برای در محفظه قرار دادن تزریق اولی تزریق می ‌شود.

plastic-injection-mold-parts

کانال خنک کاری: کانال‌های قرار گرفته در داخل قالب تزریق که به منظور کنترل کردن دمای سطح قالب که در داخل آن یک ماده خنک کننده گردش می ‌کند.

کانال خنک کننده قالب تزریق

قالب تزریق چیزی بیشتر از یک مبدل حرارتی نیست. برای چندین سال (حداقل در ایالات متحده) استاندارد برای کانال‌های آب از سوراخ‌هایی با قطر “۱۶/۷ استفاده می‌شد. این اندازه استاندارد به دلایل گوناگون و اساسا برای سازش با اندازه‌های سخت افزاری که در اصل برای تبدیل‌ها (اتصال دهنده‌ها) به کار برده می‌شود، انتخاب شده بود . بسیاری از مواقع به دلیل پین ‌های پران و دیگر اجزای متحرک داخل ابزار، موقعیت دهی این کانال‌های آب دشوار است. نوع سیستم آب  به کار برده شده در سهولت  قالبگیری نیز  تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی اینکه ابزار شما چگونه کار می‌کند دارد . آیا خنک کننده  مورد استفاده قرار گرفته است؟ برج خنک کننده دارد. یقینا المان‌های زیادی برای اعتبار سنجی اینکه چه زمانی خنک می‌شود وجود دارد.

مقدار انرژی حرارتی جذب شده توسط قالب بسته به جریان ماده از میان حفره قالب متفاوت است. در اطراف راهگاه  به دلیل جریان ماده بالا تزریق گرمای تولید شده وجود خواهد داشت. در پایان پر کردن دمای ماده کاهش خواهد یافت و سطح قالب تزریق انرژی حرارتی کمتری را جذب خواهد کرد.

injection-mold-cooling-channel

محدودیت ‌های فیزیکی که اندازه کانال‌های خنک کننده را محدود میکند شامل اینسرت‌های کوچک مقاطع عمیق، و غیره می باشد که  باید در هر قطعه مورد بررسی قرار گیرند .

عوامل زیادی وجود دارد که قطر کانال‌های خنک کننده به آن بستگی دارد، بعضی از آنها در زیر فهرست شده است:

  1. برای خنک کردن یک مقطع گرم‌تر از قالب.می‌بایست مقطع عرضی آن جزء بررسی شده و یک مقطع با سطح بزرگ‌تر متعادل شود یا به اجبار منجمد شود.
  2. حفظ یکنواختی دمای قالب تزریق در ناحیه قالبگیری.
  3. بعضی از مواقع برای گرم کردن قالب از چرخش روغن داغ نیز به منظور دمای معین یا نگهداری قالب در یک دمای مشخص استفاده می ‌شود.
  4. حرک آزادانه پلاستیک نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری قطر کانال‌های خنک کننده ایفا می کند.
  5. الزامات طراحی قالب نیز یک معیار است .

موارد بالایی در تصمیم گیری در باره اینکه آیا خنک کننده مورد نیاز است یا نه و در مورد قطر لوله‌های خنک کننده به ما کمک خواهد کرد.

منبع : اینترنت
برگردان : ایران ملد