ابزار آلات و تجهیزات تراش– بخش چهارم

ابزار آلات و تجهیزات تراش– بخش چهارم

فشنگی دقیق ترین وسیله برای نگه داشتن قطعات بر روی ماشین تراش است. فشنگی شامل یک گیره فشنگی فنری و یک فشنگی است که برای ایمن و تنظیم کردن فشنگی بر روی ماشین تراش به هم پیوست شده اند.‌ گیره فشنگی فنری یک بوش فلزی نازک با یک سوراخ ماشین کاری شده دقیق به یک سطح خارجی مخروطی است. سه نظام دارای سه شیار طولی است که به وجه ها اجازه میدهد کمی حرکت فنری به سمت داخل برای گرفتن قطعه داشته باشند.‌ سه فشنگی نباید بیشتر از ۰،۰۰۵ اینچ بزرگتر یا کوچکتر از قطر قطعه ای باشد که باید گرفته شود. به همین دلیل است که گیره فشنگی فنری به صورت پیوسته با قدرنسبت ۱/۶۴ اینچ موجود است.  برای اهداف معمول، گیره فشنگی فنری به ۱/۸ ۱  اینچ در قطر محدود میشود.فشنگی دقیق ترین وسیله برای گرفتن قطعات با قطر کوچک بر روی دستگاه تراش است. فشنگی شامل بوش فشنگی، میله کشش ، چرخ دستی و یا دسته برای حرکت میله کشش است.‌ گیره فشنگی فنری و فشنگی به هم بر روی فشنگی نصب شده اند.  بوش فشنگی در انتهای سمت راست اسپیندل ماشین تراش نصب میشود. میله کشش از درون اسپیندل ماشین عبور میکند و به گیره فنری فشنگی پیچ میشود. زمانی که میله کشش توسط چرخ دستی میچرخد فشنگی را به درون مبدل مخروطی میکشد و محکم بر روی قطعه نگه میدارد.گیره های فنری فشنگی در اشکال مختلف برای گرفتن قطعات مربعی و شش گوشه به خوبی قطعات دایره ای شکل وجود دارند.

فشنگی نوک اسپیندل جیکوب یک سه نظام مخصوص برای فشنگی منعطف لاستیکی جیکوب است.‌ این سه نظام ها شامل اجزایی از فشنگی استاندارد و میله کشش هستند که در یک واحد به هم متصل شده اند.‌ محفظه سه نظام شامل یک چرخ دستی بروی قطر خارجی دارد که برای شل و یا سفت کردن اسپیندل مخروطی که فشنگی منعطف لاستیکی را نگه داشته استف به کار می رود. فشنگی های منعطف لاستیکی شامل اجزایی شاخته شده از فکهای فولادی سخت شده درون یک محفظه لاستیکی جامد اند.‌این فشنگی ها محدوده ای از ۱/۸ اینچ برای هر فشنگی دارند. قدرت و دقت گرفتن در سرتاسر فشنگی ثابت باقی میماند.‌ فشنگی منعطف لاستیکی جیکوب برای عملیات تراشکاری سنگین طراحی شده اند که نیروی گیره بندی دو تا چهار برابر فشنگی فولادی منفرد را دارا می باشند.‌ مجموعه های مختلفی از این فشنگی ها در جعبه های فولادی برای نگه داشتن فشنگی ها دخیزه می شوند.‌

22-3

سه نظام مرحله ای  نوعی از فشنگی هاست و برای گرفتن قطعات دایره ای کوچک و یا دیسک ها برای عملیات ماشین کاری مخصوص استفاده میشوند.‌ سه نظام های مرحله ای در ابتدا یک بلنک خام هستند سپس بر روی ماشین تراش متناسب با دیسکی که باید دوران کند ماشین کاری میشود.‌ فشنگی های مرحله ای که  مانند گیره فشنگی فنری از سه قسمت جدا ساخته شده اند، به میله کششی که به فشنگی پیوست شده است، پیچ میشود.‌

3-21

سه نظام مرغک عقب یک ابزاری برای ساپورت کردن انتهای قطعه کار در مرغک است و زمانی استفاده میشود که  مرغک تراش نتواند به راحتی استفاده شود.‌ سه نظام یک ساقه مخروطی دارد که در مرغک ماشین جا زده میشود .‌ سه فک برنزی خود محور میتواند قطعه کارهای با قطر ۱/۴ تا ۱ اینچ را به طور محکم ببندد. فک های برنزی سطح تماس یاتاقانی خوبی با قطعه کار برقرار میکنند. فک ها ابتدا با قطر قطعه کار تنظیم می شوند و سپس در جای خود قفل می شوند.‌

صفحه نظام تراش یک صفحه تخت و گرد است که به اسپیندل ماشین پیچ میشود. صفحه نظام برای قطعات نا منظم که نمی توانند توسط سه نظام و یا بین دو مرغک بسته شوند مورد استفاده قرار میگیرند.‌قطعه هم میتواند توسط گونیای صفحه ای و گیره قلبی  و هم به طور مستقیم به صحفح نظام پیچ شود. شیارهای T شکل شعاعی نصب قطعه کار را بر روی صفحه نظام آسان کرده اند.‌ صفحه نظام ها در نصب قطعاتی که قرار است بر روی آنها یک سوراخ یا برآمدگی خارج از مرکز ماشین کاری شود حائز اهمیت اند.تعداد عملیات صفحه نظم ها بستگی به ابتکار ماشین کار دارد. صفحه نظام کوچکی که بنام صفحه نظام محرک شناخته می شود برای حرکت گیره قلبی ماشین تراش برای قطعاتی که بین دو مرغک نصب می شوند مورد استفاده قرار میگیرد.‌ صفحه نظام های محرک معمولا شیارهای T شکل کمتری نسبت به صفحه نظام های بزرگتر دارند.زمانی که قطعه کار بین دو مرغک بسته می شود یک گیره قلبی  به قطعه کار بسته  در شیار صفحه نظام محرک درگیر می شود.

مرغک های تراش شکل ۲۴-۳ مرسوم ترین دستگاه ها برای ساپورت کردن قطعات روی ماشین تراش هستند.‌اکثر مرغک ها دارای نوک مخروطی با زاویه ۶۰ درجه برای نگه داشتن قطعات کاری با همین زاویه در انتها هستند. قطعه کار بین دو مرغک بسته می  شود یکی انتها در اسپندل و انتهای دیگر در مرغک ماشین.‌مرغک­ها برای ماشن­کاری،ساقه­ های مخروطی استانداری دارند که مستقیما در مرغک عقب و توسط یک بوش میانی برای تبدیل قطر بزرگتر اسپیندل ماشین به قطر کوچکتر مرغک مخروطی به کار میروند. مرغک ها به نام های مرغک فعال و غیر فعال مورد اشاره قرار می گیرند.‌مرغک فعال همراه با قطعه کار دوران می کند و نیازی به سخت کاری و روغن کاری ندارد. یک مرغک غیر فعال چرخشی،  با قطعه ندارد  و زمانی که قطعه را گرفته است باید روغن کاری و سخت کاری شود.‌ معمولا مرغک های فعال و غیز فعال در یک مجموعه همسان ارائه می شوند که مرغک های غیر فعال سخت شده با یک شیار در نزدیک نوک مخروطی حکاکی شده اند. مرغک­های فعال یاتاقانی یک مرغک ویژه ای هستند که در محفظه یاتاقان جا می­ گیرد و به مرغک اجازه دوران همراه قطعه را میدهد و همچنین روانکاری زیاد را مرغک های غیر فعال حذف می کند.‌ انواع مرغک های یاتاقانی میتوانند نقاط قابل تعویضی داشته باشند همین امر این گونه مرغک ها را در همه عملیات تراشکاری پرکاربرد کرده است. مرغک های مدرن از این گونه میتوانند بسیار دقیق باشند. مشروح برخی از مرغک های تراش مرسوم در زیر آمده است. مرغک نری یا مرغک ساده به صورت دوتایی در اکثر عملیات ماشین تراش استفاده می شوند‌. نکته این است که راس این مرغک ها بر روی مخروطی با زاویه ۶۰ درجه قرار دارد.‌ زمانی که بر روی اسپیندل ماشین به همراه قطعه کار دوران میکند معمولا مرغک فعال نامیده می شود. زمانی که بر روی دستگاه مرغک نصب میشوند و در هنگام دوران قطعه ثابت باقی میمانند مرغک غیر فعال نامیده می شوند.‌ مرغک های غیر فعال همیشه از فولاد سختکاری شده ساخته می شوند و اغلب باید برای جلوگیری افزایش حرارت روانکاری شوند.

نیم مرغک (مرغک ناقص) نری یک مرغک نری است که بخشی از مخروط ۶۰ درجه آن برش داده شده است.‌ نیم مرغک به عنوان یک مرغک غیرفعال زمانی که قرار است پیشانی قطعه ماشین کاری شود مورد استفاده قرار میگیرد. بخش جدا شده مرغک در مقابل ابزار برش قرار میگیرد و کلیرانس لازم را به سرعت برای ابزار در زمان پیشانی تراشی  فراهم میکند.

3-24

3-24

 

مرغک های V شکل برای نگه داشتن قطعات گرد در ساویه مناسب نسبت به محور ماشین برای عملیات سوراخکاری یا برقوکاری استفاده می شوند.

مرغک لوله شبیه به مرغک ساده است با این تفاوت که زاویه و اندازه آن اساسا بزرگتر از مرغک ساده است و برای نگه داشتن لوله و تیوب در دستگاه تراش استفاده می شوند.‌ مرغک ماده نیز به صورت مخروطی حفره دار است و برای گرفتن قطعاتی که در انتها به صورت مخروطی ( در انتها به صورت نقطه ) در امده اند استفاده میشوند.‌ مرغک تراش خودکار مرغکی است با اطراف دندانه دار برای گرفتن قطعه طمانی که بین دو مرغک در حال دوران است بدون استفاده از گیره قلبی .‌

منبع : اینترنت
برگردان : ایران ملد