آموزش نرم افزار Mold Flow – تنظیمات ماشین تزریق

آموزش نرم افزار Mold Flow – تنظیمات ماشین تزریق

پروسه تزریق یک عملیات ۶ مرحله ای و تقریبا طولانی می باشد.

 این مراحل به شرح زیر هستند.

۱) گیره بندی :

به هنگام تزریق بایستی دو سمت قالب با یکدیگر فیکس باشد یعنی بتواند در زمانی خاص بسته (تزریق) و در زمانی دیگر باز باشد.‌(‌پران)

۲) تزریق :

مواد مذاب شده توسط هیتر‌ها، توسط ماردون دستگاه به سمت قالب رانده می شوند که میزان فشار و سرعت تزریق به میزان چرخش مارپیچ بستگی دارد.

۳) فشار ثانویه :

یک تزریق در ۳ فاز صورت می گیرد‌. اولین فاز‌، فاز فشار اولیه است که باعث پر شدن محفظه‌ها می باشد و تا پر شدن آنها ادامه دارد.
دومین فاز ، فشار ثانویه یا  زمان مکث نام دارد که برای پر کردن کامل حفره‌هاست (موادبیشتری وارد محفظه می شوند )‌ و در ضمن گازهای متصاعد شده از بخار مذاب، از حفره‌ها خارج می‌شود (این تغییر فاز در گزارش متنی MPI به Velocity/Pressure switch over نام دارد).

۴) خنک کاری :

زمان لازم برای سرد شدن مذاب درون قالب که یکی از گزارش های MPI هست به این زمان اختصاص دارد.

۵) باز شدن قالب :

انجام این قسمت بر عهده واحد گیره بندی است

۶) بیرون اندازی :

برای خارج سازی محصول نهایی صورت می‌گیرد.

ماشین‌های ‌تزریق دارای مشخصه‌های زیاد هستند که آشنایی با آنها کمک زیادی به آنالیز مطلوب می‌کند. در زیر تعدادی از مهمترین مشخصه‌ها لیست شده‌اند.

-حد تناژ نیروی کلمپ

-حد فشارتزریق

-حد فشار هیدرولیک

-دمای ذوب مذاب

انتخاب ماشین تزریق در MPI

انتخاب ماشین تزریق در MPI ازمنوی Study task و انتخاب گزینه (Process setting (Defaultمی‌باشد (شکل ۱)

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۱

بعد از انتخاب ، پنجره ای با عنوان Process setting wizard ظاهر می شود.گزینه های مشخص شده در شکل زیر هرکدام دارای کاربردی هستند. (شکل ۲)

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۲

۱) Mold surface temperature/Melt temperature

به دمای سطح قالب و دمای مذاب بر حسب سانتیگراد می‌پردازند که قابل تنظیم هستند.(شکل۳)

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۳

۲) Advanced options

تنظیم بیشترین فشار تزریق و بیشترین نیروی گیره‌بندی می‌توانند به صورت اتوماتیک و دستی تعیین شوند. چنانچه قصد دارید این مقادیر را دستی وارد کنید، برای افزایش عمر مفید دستگاه لازم است که عدد تعیین شده بیشتر از  ۸۰% مقادیر مشخص در کاتالوگ دستگاه نباشد‌. (‌در حالت اتوماتیک اصل رعایت شده است‌)(شکل ۴)

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۴

۳) Edit

چنانچه دستگاه تزریق مناسب با امکانات کارگاهی شما یافت نشد می توانید اطلاعات دستگاه خود را در یک ماشین انتخابی وارد نمایید. (‌پیشنهاد می شود این انتخاب به نحوی باشد که بیشترین شباهت را با دستگاه موجود در اختیار شما باشد)(شکل ۵)

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۵

این تغییرات می تواند در زمینه‌هایی از جمله در مشخصات کلی، واحد تزریق ،‌واحد هیدرولیک و واحد گیره بندی صورت پذیرد .

Select:

برای انتخاب ماشین تزریق به کار می‌رود. اگر روی آن کلیک کنیم ، پنجره‌ای با عنوان Select Injection molding machine ظاهر می‌گردد.گزینه‌های این پنجره شباهت زیادی با گزینه های موجود در انتخاب مواد ترموپلاستیک دارد.(شکل۶-۷)

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۶

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۷

Export:

اطلاعات دستگاه می تواند به صورت یک فایل متنی چاپ شوند.

Details:

جزئیات دستگاه در زمینه‌هایی مانند مشخصات کلی، واحد تزریق‌،‌واحد هیدرولیک و واحد گیره‌بندی‌ نمایش داده می شوند .بر خلاف حالت Edit این مشخصه ها قابل تغییر نیستند .(شکل۸)

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۸

Search:

جستجو برای دستگاه به مانند جستجو برای مواد ترمو‌پلاستیک‌ها هستند‌. در اینجا نیز و در سمت چپ، فیلتر‌هایی برای جستجو وجود دارند که قابل تغییرند(‌Add یا ‌Remove‌). به عنوان مثال یک روش جستجو بر اساس بیشترین مقدار نیروی گیره بندی است که قابل تنظیم هستند . با تنظیم اعداد و تایید لیست ماشین ها ظاهر می گردد.(شکل۹-۱۰)

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۹

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۱۰

Columns:

جدول ابتدایی هم می‌تواند بر اساس پارامترهایی تنظیم شود که انتخاب این پارامترها از این گزینه امکان‌پذیر است .(شکل۱۱-۱۲)

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۱۱

آموزش نرم افزار Mold Flow - تنظیمات ماشین تزریق

شکل ۱۲

Select:

انتخاب و تایید نهایی با این گزینه است.

Help:

راهنمایی برای هر پنجره می باشد که به Tutorial  نرم افزار مرتبط است

با کمک این پارامترها دستگاه مناسب تزریق را انتخاب می نماییم . بهتر است برای جستجو آسان، به کاتالوگ و بروشورهای دستگاه در اختیارمان توجه کنیم و با مشخصات آن آشنایی پیدا کنیم.

ارسال شده توسط مرتضی نظرپور