سیستم خنک کاری ماشین فرز

  • سیستم خنک کاری
    به منظور کم کردن اصطکاک بین ابزار و قطعه کار همچنین حفاظت لبه برنده ابزار لازم است از مواد خنک کاری استفاده شود و بدین منظور در فولادهای معمولی از آب و صابون و در فرز کاری چدن و آلومینیوم از نفت استفاده می کنیم . برای جاری کردن آب صابون یا ماده خنک کاری در محل براده برداری از پمپ و یا سیستم معینی استفاده می شود که در شکل زیر مدار خنک کاری ماشین فرز نشان داده شده است.

شکل۱:سیستم خنک کاری

خنک کاری ماشین های فرز

خنک کاری ماشین های فرز

۱- میله نگهدارنده

۲- شیر مواد خنک کننده

۳- پیچ سفت کننده

ابتدای صفحه


منبع:
کارگاه ساخت
فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی مکانیک)
(رشته های ساخت و تولید- نقشه کشی عمومی)