EDM چیست؟

EDM چیست؟

EDM چیست؟

 • ماشین دشارژ الکتریکی
 • مورد استفاده در فلزات سخت
 • با مواد رسانای الکتریکی(برق) کار می کند

 

تاریخچه EDM

 • در دهه ۱۷۷۰ توسط جوزف پریستلی کشف شد
 • در اواسط دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت
 • در اواسط ۱۹۸۰، تکنیک EDM به یک وسیله ماشینی تبدیل شد
 • امروزه، یک تکنیک موفقی است که به شکل دهی فلز به کار رفته در صنعت کمک می کند

تجهیزات

 • تراز آهنی
 • مقیاس سطحی
 • بشقاب مسطح
 • مجموعه بلاک مقیاس
 • مجموع مقیاس های پین
 • نمایشگر شماره
 • شاخص افت
 • گیره دقیق
 • مجموعه توپ ابزار
 • و دارندگان الکترود مختلف

تعاریف اصلی

 • قطعات کار
 • جرقه ها
 • الکترودها
 • مایع دی الکتریک

آب دی یونیزه شده

روغن دی الکتریک

 • سرعت برش
 • دقت

 

انواع EDM

ماشین پمپی

 

ماشین سیمی

دیگر فرایند های EDM

 • برش دشارژ الکتریکی
 • سنگزنی دشارژ الکتریکی
 • آرایش دشارژ الکتریکی
 • التراسونیک کمکی EDM
 • سمباده سنگ زنی دشارژ الکتریکی
 • میکرو ماشین دشارژ الکتریکی
 • EDM میکرو سیم
 • EDM مول
 • الکترودهای دوار EDM دابل

چه زمانی از EDM استفاده می شود

 • آن زمان که برش زیاد لازم باشد
 • در برش های بدون نظارت
 • در بخش های با تخصص بالا
 • هنگامی که اتمام EDM مشخص شود
 • برای مواد سخت
 • برای داخل حاشیه های تیز
 • برای بیشتر اشکال هندسی پیچیده

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد